Pullman Bangkok King Power - โรงแรมหรู - การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน


โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มีชื่อเสียงในด้านความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ ในฐานะส่วนหนึ่งของ Accor Group โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ ยังดำเนินการให้สอดคล้องกับ โครงการ Green Globe ซึ่งให้ความสำคัญกับการบริการเพื่อความยั่งยืนผ่านการเริ่มต้นที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การเริ่มดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม

1. การอนุรักษ์พลังงาน:

 • การใช้หลอดไฟ LED – ติดตั้งระบบไฟ LED ทั่วบริเวณโรงแรมเพื่อลดการใช้พลังงาน
 • ระบบบริหารจัดการพลังงาน – ระบบการจัดการพลังงานขั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและลดการสูญเสียงของพลังงาน

2. การอนุรักษ์น้ำ:

 • การติดตั้งวาล์วลงแรงดันน้ำ – การติดตั้งฝักบัวและก๊อกน้ำแบบอัตราการไหลต่ำ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ
 • การซักรีดอย่างมีประสิทธิภาพ – ส่งเสริมให้ลูกค้านำผ้าขนหนูกลับมาใช้ใหม่เพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน

3. การจัดการขยะ:

 • การรีไซเคิล – การรีไซเคิลที่ครอบคลุมในเรื่องของ กระดาษ พลาสติก แก้ว และโลหะ
 • การขจัดการขยะอินทรีย์ – เรามีการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ที่เกิดจากการทำครัว จะถูกนำไปใช้ในพื้นที่สีเขียวภายในโรงแรม
 • พลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง – ยุติการใช้พลาสติกแบบที่ใช้แล้วทิ้งและเปลี่ยนไปใช้ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือพลาสติกที่นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

4. แนวทางปฎิบัติด้านอาหารที่ยั่งยืน

 • การจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่น – มีการเน้นใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นและวัตถุดิบประจำฤดูกาล เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งอาหาร
 • สวนออร์แกนิค – สวนผักออร์แกนิคที่ให้ผลผลิตที่สดใหม่สำหรับร้านอาหารภายในโรงแรม
 • การลดขยะจากอาหาร – มีแผนการสำหรับการลดขยะจากเศษอาหารอย่างรอบคอบรวมถึงมีการบริจาคอาหารส่วนเกิน

การรับผิดชอบต่อสังคม

1. การมีส่วนร่วมของชุมชน:

 • การจัดจ้างงานสำหรับคนในท้องถิ่น – มีความมุ่งมั่นที่จะจ้างคนในท้องถิ่นและให้ค่าจ้างที่เป็นธรรม รวมถึงให้โอกาสในการฝึกอบรมแก่พนักงาน
 • การสนับสนุนชุมชน – สร้างความร่วมมือกับองค์กรการกุศลและชุมชนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
 • การอนุรักษ์วัฒนธรรม – ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมและประเพณีในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมต่างๆ

2.  ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน:

 • การฝึกอบรมและการพัฒนา – โครงการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาอาชีพ
 • สุขภาพและความปลอดภัย – ปฎิบัติตามมาตราการด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย
 • สนับสนุนความหลากหลายและยอมรับในความแตกต่าง – มีนโยบายเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกของพนักงาน

การรับรองและรางวัล

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร ได้รับการยอมรับและรางวัลต่างๆสําหรับความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้แก่

 • HACCP  การจัดการระบบที่สามารถระบุและลดความเสี่ยงในการผลิต การแปรรูป การเข้าจัดซื้อวัตถุดิบ ตลอดจนการกระจายและบริโภคผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย

เป้าหมายในอนาคต

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นที่จะพัฒนาในด้านความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในอนาคตได้แก่

 • ความเป็นกลางทางคาร์บอน – การทำให้ค่าของคาร์บอนเป็นกลางโดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการใช้พลังานหมุนเวียน
 • เพิ่มความหลาหลายทางชีวะภาพ – การริเริ่มเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นรวมถึงการสร้างพื้นที่สีเขียวและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
 • นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน – การนำเทคโนโลยีและแนวทางการปฎิบัติใหม่ๆ มาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมการบริการ

โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการผสมผสานแนวทางปฎิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ากับการดำเนินงานในทุกด้าน ด้วยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและดำเนินการทางธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยทางโรงแรมยังมุ่งมั่นที่จะสร้างมาตราฐานสำหรับอุตสาหกรรมการบริการที่ยั่งยืนทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาคต่างๆ

ที่ตั้งโรงแรม address

Pullman Bangkok King Power ☆☆☆☆☆
8/2 Rangnam Road, Thanon-Phayathai, Ratchathewi, 10400 Bangkok
Thailand
โทร: +66 (0)2 680 9999
แฟกซ์: +66 (0)2 680 9998

google_map
 • %e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1
สำรองห้องพัก
สำรองห้องพัก
close